جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

رئیسی از «تصمیم سخت» مبارزه با فساد گفت، جیغ اصلاح‌طلبان بلند شد!

رئیس‌جمهور در اولین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در ایران در سخنانی با موضوع تصمیم سخت دولت برای برچیدن بسترهای فسادزا و مقابله با رانتخواران گفت: «بازنگری گذشته امری اجتناب‌ناپذیر است و باید با اصلاح روش‌های ناصحیح گذشته، همه بخش‌ها را ملزم به اجرای صحیح خصوصی‌سازی کرد»

نسخه‌پیچی تکراری اصلاح‌طلبان برای دولت رئیسی/ همان ایده‌های جعلی دولت روحانی

اصلاح طلبان که در دو دولت گذشته با همه ناکارآمدی دولت را موفق جلوه می‌دادند امروز سعی می‌کنند برای پوشش دادن به ضعف عملکردی دولتی که تمام قد سال‌ها پشت آن ایستادند دولت رئیسی را تخریب کنند.
قبلی بعدی